Dansstudio Roxanne Logo
Algemene voorwaarden
Betaling - Rond de 1e dag van de maand wordt het lesgeld automatisch geïncasseerd. Bij overschrijving dient het lesgeld (o.v.v. naam leerling en maand van betaling) de 1e dag van de maand op de rekening te zijn bijgeschreven. Het lesgeld is een vast bedrag dat in 10 maandtermijnen per jaar (uitgezonderd juli/augustus) betaald dient te worden. - Bij inschrijving wordt eenmalig een borg van één maandtermijn in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de opzegmaand. - Mocht het lesgeld niet op de 1e dag van de maand zijn bijgeschreven, of een incasso is mislukt dan wel onjuist gestorneerd zijn wij genoodzaakt €2,50 administratiekosten in rekening te brengen. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor, de toegang tot de les te weigeren indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor om het lesgeld ieder seizoen (sept-jun) opnieuw vast te stellen. - De meest actuele tarieven kunt u terug vinden op www.dansstudioroxanne.nl Opzeggen - Opzeggingen dienen per email te worden gedaan, voor de 25e dag van de maand en zijn alleen definitief na bevestiging. - Er geldt één kalendermaand opzegtermijn. Huisregels - Er mag geen eten en/of drinken mee de danszaal in worden genomen. - Ouders/familie zijn alleen welkom tijdens de vooraf aangekondigde kijklessen. - Telefoon dient uitgeschakeld te zijn tijdens de les. - Geen kauwgom tijdens de les. Kledingvoorschriften - Je dient je te houden aan de kledingvoorschriften zoals op de website beschreven staan. - Geen sieraden tijdens de les (uitgezonderd ringen, knopjes in de oren). - Het haar vast in een staart of knot. Overige - Tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven. De vakanties zullen worden gepubliceerd op de website. - Tijdens ziekte of verhindering van de leerling volgt er geen restitutie van het lesgeld. - Dansstudio Roxanne stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of blessures alsmede vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor om te allen tijde vooraf gecommuniceerde veranderingen door te voeren in de voorwaarden. - Bij langdurige ziekte en/of blessures kan in overleg de betaling tijdelijk stop gezet worden. Dit dient vooraf te worden gemeld! Achteraf is er geen restitutie mogelijk. - Foto’s en video’s mogen alleen met toestemming van Dansstudio Roxanne op internet geplaatst worden. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor door hen gemaakt beeldmateriaal te publiceren. - Afmeldingen worden op prijs gesteld (gelieve per mail)
HOME INFORMATIE LESROOSTER TARIEVEN CONTACT
OPENINGSTIJDEN Maandag: 14:30 - 21:00 uur Dinsdag: 10:00 - 11:30 uur Woensdag: 14:30 - 20:30 uur Donderdag: Gesloten Vrijdag: 10:00 - 11:30 uur 14:30 - 18:30 uur Zaterdag: Gesloten Zondag: Gesloten KVK: 63045516 IBAN: NL74 RABO 0302372652 Algemene voorwaarden
VAKANTIES 2018/2019 Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari Goede vrijdag vrijdag 19 april Tweede paasdag maandag 22 april Meivakantie 20 april t/m 5 mei Hemelvaartsdag donderdag 30 mei Tweede pinksterdag maandag 10 juni Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus
ADRESGEGEVENS Dansstudio Roxanne Buurtcentrum Amerika Henry Stanleystraat 1 1363 LB Almere-Poort 06-57261803 (ook whatsapp) info@dansstudioroxanne.nl
Dansstudio Roxanne Logo
Algemene voorwaarden
Betaling - Rond de 1e dag van de maand wordt het lesgeld automatisch geïncasseerd. Bij overschrijving dient het lesgeld (o.v.v. naam leerling en maand van betaling) de 1e dag van de maand op de rekening te zijn bijgeschreven. Het lesgeld is een vast bedrag dat in 10 maandtermijnen per jaar (uitgezonderd juli/augustus) betaald dient te worden. - Bij inschrijving wordt eenmalig een borg van één maandtermijn in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de opzegmaand. - Mocht het lesgeld niet op de 1e dag van de maand zijn bijgeschreven, of een incasso is mislukt dan wel onjuist gestorneerd zijn wij genoodzaakt €2,50 administratiekosten in rekening te brengen. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor, de toegang tot de les te weigeren indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor om het lesgeld ieder seizoen (sept-jun) opnieuw vast te stellen. - De meest actuele tarieven kunt u terug vinden op www.dansstudioroxanne.nl Opzeggen - Opzeggingen dienen per email te worden gedaan, voor de 25e dag van de maand en zijn alleen definitief na bevestiging. - Er geldt één kalendermaand opzegtermijn. Huisregels - Er mag geen eten en/of drinken mee de danszaal in worden genomen. - Ouders/familie zijn alleen welkom tijdens de vooraf aangekondigde kijklessen. - Telefoon dient uitgeschakeld te zijn tijdens de les. - Geen kauwgom tijdens de les. Kledingvoorschriften - Je dient je te houden aan de kledingvoorschriften zoals op de website beschreven staan. - Geen sieraden tijdens de les (uitgezonderd ringen, knopjes in de oren). - Het haar vast in een staart of knot. Overige - Tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen worden er geen  lessen gegeven. De vakanties zullen worden gepubliceerd op de website. - Tijdens ziekte of verhindering van de leerling volgt er geen restitutie van het lesgeld. - Dansstudio Roxanne stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of blessures alsmede vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor om te allen tijde vooraf gecommuniceerde veranderingen door te voeren in de voorwaarden. - Bij langdurige ziekte en/of blessures kan in overleg de betaling tijdelijk stop gezet worden. Dit dient vooraf te worden gemeld! Achteraf is er geen restitutie mogelijk. - Foto’s en video’s mogen alleen met toestemming van Dansstudio Roxanne op internet geplaatst worden. - Dansstudio Roxanne behoudt zich het recht voor door hen gemaakt beeldmateriaal te publiceren. - Afmeldingen worden op prijs gesteld (gelieve per mail)
HOME INFORMATIE CONTACT
OPENINGSTIJDEN Maandag: 14:30 - 21:00 uur Dinsdag: 10:00 - 11:30 uur Woensdag: 14:30 - 20:30 uur Donderdag: Gesloten Vrijdag: 10:00 - 11:30 uur 14:30 - 18:30 uur Zaterdag: Gesloten Zondag: Gesloten KVK: 63045516 IBAN: NL74 RABO 0302372652 Algemene voorwaarden
ADRESGEGEVENS Dansstudio Roxanne Buurtcentrum Amerika Henry Stanleystraat 1 1363 LB Almere-Poort 06-57261803 (ook whatsapp) info@dansstudioroxanne.nl
OPENINGSTIJDEN Maandag: 14:30 - 21:00 uur Dinsdag: 10:00 - 11:30 uur Woensdag: 14:30 - 20:30 uur Donderdag: Gesloten Vrijdag: 10:00 - 11:30 uur 14:30 - 18:30 uur Zaterdag: Gesloten Zondag: Gesloten KVK: 63045516 IBAN: NL74 RABO 0302372652 Algemene voorwaarden
VAKANTIES 2018/2019 Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari Goede vrijdag vrijdag 19 april Tweede paasdag maandag 22 april Meivakantie 20 april t/m 5 mei Hemelvaartsdag donderdag 30 mei Tweede pinksterdag maandag 10 juni Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus